Đang tải

Ethernet Routers RB750r2

  • RB750r2 Mã số
  • Bảo hành
  • Xuất xứ
  • 1. 229. 800 đ Giá bán
Số lượng
hEX lite with 5x Ethernet, Small plastic case, 850MHz CPU, 64MB RAM, Most affordable MPLS router, RouterOS L4

Giới thiệu

Ethernet Routers RB750r2: hEX lite with 5x Ethernet, Small plastic case, 850MHz CPU, 64MB RAM, Most affordable MPLS router, RouterOS L4 

Thông số

Video

Bình luận - đánh giá

0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
Sản phẩm cùng loại