Đang tải

X-5 ENTERPRISE APPLIANCE

  • X5 Mã số
  • Bảo hành
  • Xuất xứ
  • 0 đ Giá bán
Số lượng

Giới thiệu

Form Factor 1 RU, Management Interfaces 2 x 1GbE (RJ-45) IPv6 capable, Monitoring Interfaces (Fixed) 4 x 1GbE (RJ-45) integrated bypass, Interface Modules (Pluggable) 1, Monitoring Interfaces (Max.) 1 GbE – Up to 20/10 GbE – Up to 4, Supported Physical media types 100/1000 RJ-45, 1G Fiber (SX/LX), 10G Fiber (SR/LR), 1G SFP, 10G SFP+, Redundant PSU Yes – Included, Inspected Throughput Up to 7 Gbps, Protected Segments 10, Flexible Performance Levels (FPL) All appliance comes with FPL 1: 2.5 Gbps FPL 2: 4 Gbps FPL 3: 5.5 Gbps FPL 4: 7 Gbps, Inspected SSL Throughput (inbound) Up to 4.5 Gbps, Inspected SSL Throughput (outbound) Up to 2.5 Gbps, Max Throughput (UDP) 15Gbps, Connections per second (HTTP) 75K, Concurrent Sessions (HTTP) 2.2M, Average Latency < 75 μs.

Thông số

Video

Bình luận - đánh giá

0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
0 lượt đánh giá
Sản phẩm cùng loại